நகரும் படங்கள் – Part 2

படம்: 1 இந்த படத்தை நன்றாக பாருங்கள். இதில் மேலடுக்கில் உள்ள கேண்கள், இடதுபக்கமாகவும் (leftward), அதற்கு கீழே உள்ள அடுக்கு வலதுபக்கமாக (rightward) சுழலுவது போல தோண்றும்.

image

படம்: 2 இப்படத்துக்கு நான் சொல்லவே வேணாம், நீங்களே பாத்துகுங்க….

image

படம்: 3 சும்மா, பாருங்க எல்லா சக்கரமும் சுத்தும்.

image படம்: 4 இதுவும் சுத்தல்ல விடுற படம்தான்.

image

படம்: 5 சுத்துதா? இல்லயா? பாத்து சொல்லுங்கப்பா?!

image

படம்: 6 உண்மையில் இதயம் நழுவதுங்கறது இதுதானா?

image

படம்: 6 நகருதா? பாருங்க?

image படம்: 7 வண்டி நகருதோ? இல்லயோ? சக்கரம் சுத்துதூ பாருங்க…

image

படம்: 8 Final-a சுத்துல விடுற சைக்கிள்

image

0 comments:

Post a Comment