மூண்று உபயோகமான Antivirus (Full Version)-கள் இலவச Download.மூண்று உபயோகமான Antivirus (Full Version)-கள் இலவச Download.

இந்த மூண்று ஆண்டிவைரஸ்களும், இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இணைப்பை அடைந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். மேலும், ஆண்டிவைரஸ்களை பற்றி கீழே காணவும்…

Avast AntiVirus 2009 Pro v4.8.1282

The Simple User Interface is used to start on-demand scanning, work with the results and change various options. Basic resident protection settings can be modified here.

The Simple User Interface is the main application of avast! 4 Home Edition. You can start additional avast! modules from here, such as the Virus Chest, Updater or Log Viewer.

The appearance of the Simple User Interface is very flexible. It supports so-called skins (changeable appearance of the application), so you can change the interface to suit you. The main package contains three skins, with additional skins available from our web pages.

Enhanced User Interface

In addition to the Simple User Interface, the Professional Edition presents the Enhanced User Interface, giving you access to all features and possibilities for extensive scanning control.

Download:

Link

ESET NOD32 Antivirus 4.0.437

ESET NOD32 Antivirus and ESET Smart Security, commonly known as NOD32, are antivirus packages made by the Slovak company ESET. The following operating systems are supported by different ESET products: Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, Novell NetWare, Solaris, Windows Mobile platform, and others. ESET NOD32 Antivirus and ESET Smart Security are each sold in two editions, Home Edition and Business Edition. The Business Edition packages add ESET Remote Administrator allowing for server deployment and management, mirroring of threat signature database updates and the ability to install on Microsoft Windows Server operating systems.

Download:

Link
AVG Antivirus Pro 8.5.287

All-in-one protection

* Antivirus : protection against viruses, worms, spyware, and trojans

* Identity Protection: helps prevent identity theft

* Anti-Rootkit: protection against hidden threats (rootkits)

* Web Shield: screens downloads and IM for infections

* LinkScanner: blocks poisoned web pages in real time

* Anti-Spam with anti-phishing: filters out unwanted and fraudulent e-mails

* Firewall: blocks hacker attacks

* System Tools: tailor AVG for your particular needs

All files including documents, photos, music, and applications

* E-mails (all major email programs like Microsoft Outlook and Thunderbird supported)

* Instant messaging and P2P communications

* File downloads and online transactions such as shopping and banking

* Search results and any other web links you click on.

Download:

Link

1 comments:

haroon said...

மிக்க நன்றி

Post a Comment