புதிய நோக்கியா (Nokia) தீம் (Theme) - இல்வச பதிவிறக்கம்.


இலவச நோக்கியா தீம்களை பதிவிறக்கி கொள்ளுங்கள்.

அனைத்து விதமான நோக்கியா செல் போன்களுக்கும் வேலை செய்யும்.

அதாவது, mp3 பிளேயர் உள்ள அனைத்து நோக்கியா செல்களுக்கும், பதிவிறக்கி mobile-ல் install செய்து பார்த்து விட்டு பின்னூட்டம் எழுதவும்.
பதிவிறக்கம் செய்ய...


இணைப்பு.

0 comments:

Post a Comment