விண்டோஸ் (Windows Xp) install செய்ய உதவும் கையேடு.

xpnew18

விண்டோஸ் OS-யை install செய்வது குறித்து அனைத்து சந்தேகங்களையும், தீர்க்க உதவும் கேயேடு. இந்த கையேடுகளில் அனைத்து விளக்கங்களூம், புரியும்படி தெளிவாக, படங்களுடன் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள்.

படித்து பார்த்து விட்டு சொல்லவும்.

பதிவிறக்கம் செய்ய…

இணைப்பு.

0 comments:

Post a Comment